Hans och Greta

Home »  Hans och Greta

Under hösten kommer vi att sätta upp en föreställning av Humperdincks Hans och Greta I en ny tolkning och omarbetning av den nederländske regissören och scenografen Jos Groenier. Föreställningarna är för hela familjen och kommer att på ett lekfullt sätt beröra aktuella teman som till exempel ensamma barn på flykt från krig och hur dessa hanterar sin utsatta situation och visa på barns inneboende styrka och kreativitet. Föreställningarna är ca 70 minuter långa och framförs på Svenska.